OneMed Group
Finlandia
OneMed Oy WL-Medical Oy
Szwecja
OneMed Sverige AB OneMed Homecare
Norwegia
OneMed AS
Dania
OneMed A/S
Kraje nadbałtyckie
OneMed OÜ, Estonia OneMed SIA, Łotwa OneMed UAB, Litwa
Niemcy
OneMed Deutschland GmbH
Polska
OneMed Polska Sp. z.o.o.
Czechy
Batist
Słowacja
Batist

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje nie tylko aspekty ekonomiczne oraz ekologiczne, lecz również kwestie społeczne. W dzisiejszym środowisku globalnego biznesu pojawiły się problemy społeczne związane z przestrzeganiem podstawowych praw cywilnych oraz praw człowieka, ze zgodnością z prawami zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ze stanem naszego środowiska. Istotnym sposobem wspomagania zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie przestrzegania kluczowych zasad odpowiedzialności społecznej przez cały łańcuch dostaw produktów.

Firma OneMed zainicjowała program zapewniający wytwarzanie oraz dostawę produktów dla swoich klientów zgodnie z międzynarodowymi kodeksami, w tym Konwencjami MOP, Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka, jak również prawem pracy oraz legislacją odnoszącą się do bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju wytwórcy. Szczególną wagę przykłada się do warunków, w których wytwarzane są markowe produkty firmy OneMed.

Ogólne zamierzenia firmy OneMed w kwestiach odpowiedzialności społecznej zostały wyrażone w oświadczeniu o Polityce Odpowiedzialności Społecznej Spółki (OSS). Polityka została dalej poszerzona o Kodeks Postępowania opisujący bardziej szczegółowo przestrzegane przez OneMed zasady odpowiedzialności społecznej.Od wszystkich dostawców OneMed wymaga się zgodności z wymogami odpowiedzialności społecznej OneMed oraz podpisania Kodeksu Postępowania. Weryfikacja zgodności jest przeprowadzana poprzez ocenę wypełnianych kwestionariuszy oceny własnej oraz audyty OSS.

Zrównoważony rozwój jest kompleksowym zagadnieniem i często potrzeba czasu na osiągnięcie rezultatów. Firma OneMed w porozumieniu z dostawcami zainicjowała stały proces udoskonalania, który krok po kroku będzie eliminował potencjalny brak zgodności oraz zabezpieczy społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw.